สิ่งที่น่าจะทราบก่อนที่จะทำการจดเครื่องหมายการค้า

เมื่อได้มีการศึกษาเกี่ยวข้องชื่อยี่ห้อ ที่เป็นชื่อที่เราใช้ภายในการโปรโมทและทำการโฆษณา เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจ และสินค้า กลายเป็นชื่อที่ลูกค้าใช้ในการแนะนำสินค้าหรืองานบริการให้แก่คนอื่น ๆ ได้รับรู้ และจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะเช่นนั้น การเป็นเจ้าของชื่อยี่ห้อจะต้องมีการยื่นจดเครื่องหมายการค้า หรืองานบริการต่าง ๆ ที่มีจุดสำคัญกับธุรกิจของคุณมาก ๆ แล้วเมื่อมันได้รับการจะทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิทธินั้น ก็จะสามารถโอน ปล่อยเช่า หรือว่าทำการถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้เช่นกัน ถ้าเช่นนั้น มาดูกันเลยว่า ก่อนที่จะต้องเริ่มขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเข้าใจภายในเรื่องใดบ้าง

 

 

1. เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมาย

คือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง คงจะได้รับให้มีขอบเขตภายในการคุ้มครอง ที่ค่อนข้างกว้างมาก ๆ ซึ่งคงจะมากกว่าขอบเขตของสินค้า หรือว่าการบริการที่ได้มีเครื่องหมายได้รับการขึ้นทะเบียน 

2. ชื่อยี่ห้อไม่ได้รับการดูแลด้วยลิขสิทธ์

แต่ถ้าว่าจะมีการคุ้มครองด้วยการจดเครื่องหมายการค้าเพียงเท่านั้น กฏเกณฑ์ก็คือ งานที่มีลิขสิทธ์จะต้องมีความสร้างสรรค์ แต่ชื่อยี่ห้อยังไม่เพียงพอก็จะเป็นงานที่มีลิขสิทธ์ ไม่ว่าจะมีการทุ่มเวลา หรือว่าจะเป็นเงิน ภายในการพัฒนาไม่มากเท่าใดนัก เพราะว่ามุมของทางด้านกฎหมาย ศาลที่จะมีการตัดสินใจชื่อยี่ห้อเป็นเครื่องหมายการค้า

3. จดเครื่องหมายการค้าจะต้อองมีการระบุจำนวนสินค้าหรือการให้งานบริการ

ชื่อยี่ห้อเป็นอีกหนึ่งชื่อ ที่จะสามารถใช้ได้หลากหลาย ประเภทธุรกิจ หรือว่าจะเป็นสินค้างานบริการ และเป็นพวกสินค้า แต่จะเว้นในกรณีธุรกิจนั้น มีความคล้ายหรือว่าทำให้ผู้ซื้อมีการหลงผิดได้นั่นเอง 

4. การขึ้นทะเบียนบริษัทและการจด DOMAIN NAME ที่ยังไม่เพียงพอ

ภายในการจดทะเบียนนิติบุคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือว่าการจดทะเบียน domain name จะไม่สามารถมีการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น ๆ ใช้ชื่อที่เหมือนกับคุณได้แบบอัตโนมัติ ถึงแม้ว่า บริษัทจะได้มีการจะทะเบียน com คุณเองก็ยังจะต้องมีการเช็คว่าซ้ำกับบุคคลอื่น ๆ ในการยื่นของจดเครื่องหมายการค้านั้น ๆ อีกด้วย

 

ดังนั้นจดเครื่องหมายการค้า จึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณเองได้มีการเรียนรู้หาข้อมูลมากมาย ก็ย่อมจะทราบข้อมูลได้ดี เป็นเหตุให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งได้ทำการศึกษาก็จะรู้เรื่องต่าง ๆ และทำความเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ และนี่ก็ถือว่า เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ กำลังจะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสินค้า การบริการ หรือว่าจะเป็นชื่อแบรนด์ ก็ย่อมจะต้องทำความเข้าใจสิ่งกลุ่มนี้ ก่อนที่จะทำการขึ้นทะเบียนได้นั่นเอง

 

เครดิต http://thai-trademark.com/